Powierzchnia do której będą klejone okładziny powinna być sucha, odtłuszczona, nie zabrudzona, wolna od luźnych części . W przypadku występowania na oklejanej ścianie dylatacji, należy w tym samym miejscu zdylatować okładzinę. Następnie powierzchnię należy zagruntować.